Välkommen till OffshoreVäst webbinarium om Förnybar energi i Östersjön och introduktion till utlysningar inom EU:s satsning Green Deal.

Som en del av projektet BalticLINES har RISE, å Hav och Vattenmyndighetes vägnar, tagit fram energiscenarier för 2030 och 2050 för Östersjöregionen inklusive Skagerrak och Kattegatt. Östersjön har en enorm potential för etablering av vindkraft till havs och bjuder på strålande test- och utvecklingsmöjligheter för marin energi. Vi ser för oss en storskalig utbyggnad av vindkraft och transmissionskapacitet över östersjön som ser till att vi når förnybarhetsmålen och mål om ett mer sammankopplat Europa. Danmark och Tyskland är föregångsländer som påbörjat utbyggnaden i södra Östersjön. Den kommer att sprida sig och takten kommer att tillta. Att ta en aktiv del i den utvecklingen och utbyggnaden gör oss till pionjärer som kan exportera produkter, kunskap och elektricitet. Det är en möjlighet till revitalisering av existerande industri och generering av ny. Webinariet kommer att inledas med information om finansieringsmöjligheterna inom nyligen publicerade Green Deal Horizon 2020 utlysningar.

Det här är andra webbinariet i en serie från RISE och OffshoreVäst för att främja samarbeten mellan svenska företag som kan komma att spela en viktig roll i utvecklig och etablering av havsbaserad vind och marin energi. Syftet är att presentera en vision om hur Östersjön kan spela en avgörande roll för utvecklingen av framtidens energisystem.