Nu kan du se hela intervjun där fokus ligger på havsbaserad vindkraft och regional/lokal näringslivsutveckling.