Offshoreväst inledde 2019 på uppdrag av Vinnova ett arbete med att öka medverkan av svenska företag inom H2020.