Om prototypen SeaTwirl S2 installeras i Haugesund kommer elen som produceras att köpas av Haugalund kraft.