Energimyndigheten har öppnat en utlysning för havsenergi värd 30 miljoner SEK.