Madeleine Johansson, Business Region Göteborg och Kerstin Hindrum, RISE berättar om projektet PERISCOPE.