Vinnova beslutade i förra veckan att Testsite Skagerrak är en av Testbäddarna inom området miljöteknik som år 2017 får planeringsbidrag för det fortsatta utvecklingsarbetet. OffshoreVäst har nu initierat ett arbete för att etablera ett starkare och samlat erbjudande där utrustning och övrig infrastruktur kan utnyttjas gemensamt.

Vinnova beslutade i förra veckan att Testsite Skagerrak är en av Testbäddarna inom området miljöteknik som år 2017 får planeringsbidrag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Diskussioner och förslag om att etablera ett större testområde vid Bohuskusten har pågått länge och omfattat olika intressenter och inriktningar. OffshoreVäst har nu initierat ett arbete att samordna de olika förslagen i syfte att etablera ett starkare och samlat erbjudande där utrustning och övrig infrastruktur kan utnyttjas gemensamt. Viktigt i sammanhanget är närheten till forskning och innovation som kan ge ett mervärde, eller som Pierre Ingmarsson, WP-ledare OffshoreVäst och projektledare RISE uttryckte det:

”En öppen tillgänglig site för nationella och internationella behov med bredd utan gränser ger en gemensam styrka och samverkan”.

Målgruppen för Testsite Skagerrak är såväl företag som forskare inom energi, teknik och marinbiologi. I första hand vill vi ge möjlighet att testa komponenter, delsystem och skalsystem i tidiga skeden där behovet av mildare våg- och vindklimat är en fördel. Behovet ökar också av att t.ex. se hur maritim verksamhet påverkar marint liv och där koppling till olika typer av övervakningssystem blir allt viktigare. Det aktuella området ligger lokaliserat utanför Lysekils, Orust och Sotenäs kommuner.

I projektet deltar bl.a. Uppsala Universitet, RISE, Bohus Marin Energi, Lysekils kommun, Göteborgs Universitet, Sigma Marine AB, DHI AB, SeaTwirl AB, KTH, Innovatum och Orust kommun. Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund medfinansierar satsningen. Planeringsarbetet pågår fram till slutet av mars 2018 då vi räknar med att kunna ta nästa steg i etableringsarbetet.

Är du intresserad och vill veta mer? kontakta våra WP-ledare Kerstin Hindrum (RISE) och Anne Gunnäs (Lysekils kommun) som ansvarar för utvecklingsarbetet.