Vattenfall ska bygga nordens största vindpark till havs i form av Kriegers Flak utanför Danmarks kust. Detta står klart efter att man med sitt bud på 49,9 Euro per mWH vunnit budgivningen mot bland annat DongEnergy. I svenska termer handlar det om cirka 50öre/kWh vilket innebär en av världens lägsta kostnader för vindenergi till havs.

Om Kriegers Flak blir verklighet kommer vindkraftsparken att förse 600 000 hushåll, motsvarande 23 procent av alla hushåll i landet, med ström.

Källa: DI.se