Det regionala näringslivet har mycket att vinna vid etablering av havsbaserade vindparker, det kan vi konstatera efter tre seminarier som vi genomförde tillsammans med Skånes Vindkraftsakademi under december 2018 och januari 2019.

Det första seminariet finns nu att se, där Tanja Tränkle, WP-ledare inom OffshoreVäst och projektledare på RISE, samtalar med Göran Loman, Senior Project Manager, Vattenfall. I fokus står Lomans erfarenheter, inte minst från projekt i Storbritannien som Kentish Flats Extension. Göran Loman reflekterar även över likheter och skillnader mellan Sverige och Storbritannien, för- och nackdelar med aktionsbaserat system/svenskt system när det gäller att involvera lokalt och regionalt näringsliv och vad han har för önskemål för Sverige framöver mm.

Intervjun erbjuder en fördjupning i ämnet och ger en fingervisning av vilka insatser som görs för att främja lokala och regionala leveranser och samarbeten i en global industri. Inom kort kommer ytterligare två inspelningar att vara tillgängliga vilka belyser ytterligare perspektiv. Se även:   Tanja Tränkle samtalar med Holger Matthiesen, Project Director Arkona, E.ON Tanja Tränkle för paneldiskussion med Landskrona Stad, E.ON Wind Sweden samt Öresund Steel Constructions
Logotyper Skånes Vindkraftsakademi, Region Skåne, OffshoreVäst, RISE