I ett projekt som inkluderade byten av bland annat blad och kontrollsystem har den föråldrade vindkraftparken utanför Gotland återigen väckts till liv.

Bockstigen är Sveriges första (världens tredje) havsbaserade vindkraftpark och driftsattes redan 1998. Nu har parken väckts till liv igen sedan danska Momentum Gruppen tillsammans med DEIF Wind Power Technology bytt ut befintliga komponentdelar och ersatt tidigare turbiner med Vestas V47 660kW turbiner.

Befintliga undervattenskablar, torn och fundament har genomgått utförliga tester men kommer enligt Momentum Gruppen att kunna återanvändas i befintligt skick. Den återupplivade vindkraftparken väntas nu få en förlängd livslängd på omkring 15 år och samtidigt mer än dubbla sin tidigare energiproduktion, från omkring 5000 MWh till 11 000 MWh.

Momentum Gruppens VD, Kim Madsen, citeras så här:

”Partnerskapet med DEIF Wind Power Technology har varit väldigt framgångsrikt. DEIF ombyggnadsspecialister har varit mycket stöttande under hela processen, från uppstartsfas till installationsfas och slutligen driftsättning av vindkraftparken (…) DEIF har levererat en kontrollösning for de 5 utbytta V47 turbinerna och bidragit till en signifikativ uppgradering. Vi ser en stor potential för fortsatt goda samarbeten framöver gällande förnyelsen av äldre turbiner. Samarbetet med DEIF indikerar att de kommer vara vår mest betydelsefulla samarbetspartner inom denna sortens projekt.”

Källa: offshorewind.biz