Havsmiljöinstitutet har i den senaste upplagan av sin tidning ”Västerhavet” presenterat Pierre Ingmarssons artikel om svensk havsenergi.

“Under 2016 och 2017 kommer det finnas fyra olika svenska koncept i större skala som provar på olika platser i Europa: Seabased, Minesto, Waves4Power och Corpower. Sverige har de rätta förutsättningarna att utveckla, använda och även exportera såväl kompletta kraftverk, delsystem, komponenter som tjänster och kunskap, men det krävs en förståelse för de krav som omgivande miljö ställer.”

Läs hela artikeln genom att klicka på länken nedan och sedan bläddra till sidan 21:

http://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1579/1579170_vasterhavet_2016.pdf