stefan ivarsson presenterar i sölvesborg 21 april 2016

Den 20-21 april arrangerades en stor konferens av Tillhavs, ett projekt som arbetar för utvecklandet av vindkraft till havs i Blekinge och de möjligheter som det skulle innebära för regionen. Stefan Ivarsson var på plats för att presentera industrins strategiska innovationsagenda men också för att berätta om möjligheterna som finns för svensk del i och med utvecklandet av vindenergi.

Heidi Laine Lundgren, projektledare, kommunikatör och arrangör av konferensen i Sölvesborg hade följande att säga om presentationerna:

– ”Stefans presentationer var väldigt uppskattade och innehöll en tydlig koppling mot innovationsstrategin om utveckling av havsbaserad vindkraft och möjligheterna som finns där för industrin och Sverige. Han berättade mycket om vad som är på gång men gav också en bra inblick i hur detta kan bli en stor industri i Sverige.”

Läs mer om event-dagarna:

http://www.vindkrafttillhavs.se/nyheter/1254 (Näringslivskontoren)

http://www.vindkrafttillhavs.se/nyheter/foretagarkvall-med-till-havs (Företagarkväll)