Vinnova har utannonserat det Strategiska innovationsprogrammet Lättvikt för hösten 2017. Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, institut, universitet, högskolor, offentliga aktörer och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Aktörerna ska ha förmåga till, och intresse av, att i samverkan utveckla lättviktslösningar och därmed bidra till målen i SIP Lättvikt.

Utlysningen är öppen för två typer av projekt, Förprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt. Alla projekt ska utgå från konkreta industriella behov för att skapa flexibilitet, marknadsanpassning och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknologi. Syftet med utlysningen är att generera branschöverskridande ny kunskap i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Vinnova ser gärna att projekten har deltagare som representerar olika branscher och välkomnar ett stort engagemang av små och medelstora företag i projekten, med syfte att katalysera nya leverantörskedjor. Utlysningens budget är 12 miljoner kronor.

Sista ansökningsdag är 4 september 2017, kl. 14.00.

Läs mer

Fler länkar:

LIGHTer – Höstens utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt är öppen