Efter att ha reagerat på Energimyndighetens tidigare rapport om Havsbaserad vindkraft har ett remissvar skickats till regeringskansliet. Du kan läsa vårt svar i texten nedan.


Fotorättigheter: Van Oord

Efter att ha läst och reagerat på Energimyndighetens rapport “Havsbaserad vindkraft En analys av samhällsekonomi och marknadspotential ER 2017:3″ har vi nu skickat iväg ett remissvar. Vi vill i samband med rapporten lägga till och förtydliga några perspektiv som är viktiga för energiförsörjning, för forskning och utveckling och för att bygga näringar inom havsbaserad vindkraft i Sverige.

Läs vårt remissvar här!