Marine Design Project 2017
Nästa vecka öppnar Chalmers dörrarna till årets slutpresentationer för det maritima designprojektet som är en del av masterprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering. Studenterna har fått i uppgift att föreslå en konceptuell design av ett skepp eller en yacht för en verklig kund. 
Beskrivning:

The Marine Design Project is a course in the master programme of Naval Architecture and Ocean Engineering at Chalmers University of Technology. The task for the student group is to propose a conceptual design of a ship or yacht for a real customer. This year, we have two projects:

  • In cooperation with the Waves4Power, we design a transport and installation vessel for wave energy converter buoys
  • For the 1001 Vela Cup and Chalmers Sports Technology, we design a sail race dingy. It is to be designed, built and then raced in a competition with other European universities

Var? Föreläsningssal Alfa på Chalmers Campus Lindholmen (se bild nedan)
När? Torsdag 14 december 2017
Schema:
13:00 Introduktion
13:05 Presentation Wave Energy Converter Installation Vessel
13:45 Frågestund och kommentarer för Wave Energy Converter Installation Vessel
14:00 Presentation Formula Sailing
14:40 Frågestund och kommentarer för Formula Sailing
15:00 Slut

Har du frågor? kontakta vår WP-ledare Martin Schreuder

Karta för presentationsdagen