Offshore Academy

I samarbete med Chalmers som leder vårt femte Work-Package; Offshore Academy, vill vi uppmärksamma dig på några av de exjobb som pågår just nu och som kommer att presenteras 8-9 juni i år:

  • Characterization of wave energy potential at Islandsberg

Exjobb som utförs i samarbete med DHI (medlem i OffshoreVäst) där en modell sätts upp för att beskriva lokala vågförhållanden vid en test site för vågkraftverk utanför Lysekil.

Examinator: Göran Björk, Göteborgs Universitet

  • Innovative mooring concepts for floating WECs

Exjobb som utförs i samarbete med OffshoreVäst-medlemmen Waves4Power där man utvecklar ett nytt förankringssystem för företagets vågkraftverk. Systemet måste ta hänsyn till att ett stort antal vågkraftverk kommer att installeras tillsammans och utgöra en sammankopplad grupp.

Examinator: Jonas Ringsberg, Chalmers

  • Fatigue design of low voltage umbilical cables

Exjobb som syftar till att utveckla en numerisk modell och simuleringsmetodik som i huvudsak kan användas vid utmattningsanalys av elkraftkablar som används i havsenergisektorn, i detta fall handlar det specifikt om Waves4Powers kabel.

Examinator: Jonas Ringsberg, Chalmers

  • Toppling force of bottom-fixed wind power plant and the effect on a striking ship

Exjobb som undersöker riskscenariot av en möjlig kollision mellan ett fartyg och ett vindkraftsverk offshore, en öppen frågeställning är huruvida vindkraftverket kommer att haverera eller om tillräcklig energi absorberas på grund av deformation hos fartyget.

Examinator: Per Hogström, Chalmers

  • Parametric study of tidal power plant tether

Exjobb för OffshoreVäst-medlemmen Minesto som arbetar med tidvattenströmmar. Företaget har utvecklat en drak-liknande modell kallad Deep Green som är fäst vid havsbotten och syftet här är att analysera och identifiera kritiska delar av linan som företaget använder samt modellen som används för simuleringar under den period då det inte finns strömmar att utvinna energi ifrån, så kallat ”slack water”.

Examinator: Claes Eskilsson, Chalmers

  • CFD analysis of roll damping for offshore vessels

Exjobb som görs tillsammans med konsultbolaget FS Dynamics och som fokuserar på att skapa förståelse för fartygets sjöegenskaper och i synnerhet hur rullningsrörelser kan dämpas med hjälp av vattentankar.

Examinator: Rickard Bensow, Chalmers

  • Modelling of Rogue Waves

Exjobb där tanken är att beskriva monstervågor (eng. Rogue Waves) genom att utgå ifrån solitärvågor. Projektet består av en litteraturstudie samt en numerisk studie i form av implementering och simulering av vågorna i programvara baserad på fullt icke-linjär potentialströmning.

Examinator: Cleas Eskilsson, Chalmers

För mer information om varje exjobb eller eventuella frågor, kontakta vår WP-ledare för Offshore Academy –  Martin Schreuder