Projektet Periscope arbetar med att öka innovationssamarbetet inom det maritima området i Nordsjöregionen. Projektet startade i höstas och har inledningsvis satt fokus på att identifiera trender och utvecklingsområden där man kan se gemensamt intresse. Till sin hjälp använder projektet ett digitalt verktyg. Målet för Periscope är att utveckla ett par gemensamma projekt som kan förverkligas genom finansiering ur någon av EUs olika fonder.

Här finns möjlighet för svenska företag och organisationer att vara med och bidra till att identifiera och vara pådrivare till att framtidens viktiga utvecklingsprojekt genomförs och bidrar till hållbar Blå tillväxt i Sverige. 

För att öka samarbetet på Europanivå kommer Periscope att delta i ett matchmaking-event som anordnas av EU-kommissionen i Bryssel den 17 maj, Blue Invest. Välkommen att delta själv eller låt oss knyta kontakterna för ditt företags räkning, Läs mer. För mer information om Periscope och om Blue Invest, kontakta Madeleine Johansson på Business Region Göteborg.

Ett av projektets uppgifter är också att kartlägga utlysningar och finansieringsmöjligheter inom Blå Tillväxt inom EU. Ta gärna del av den första genomgången här.

Läs också:

Periscope – En väg till Europa (Ta del av information om respektive affärs/utvecklingsområde)