Påverkansplattform för förnybar energi till havs

Parallellt med agendaarbetet och som en konsekvens av intresse och diskussion med nationella finansiärer har vi ansökt om en satsning på att bygga en påverkansplattform för förnybar energi till havs. Det betyder att det arbete som vi inom OffshoreVäst initierat och drivit inom havsenergisegmentet, nu kommer att inkludera även havsbaserad vind. Syftet är att etablera oss i olika europeiska organ som har inflytande på satsningar inom H2020 men också att vi på hemmaplan skapar ett starkt samarbete mellan intressenter inom området.  Vårt fokus kommer att ligga på H2020s arbetsprogram 2018-2019. Vinnova har beslutat att stödja satsningen ekonomiskt vilket vi tycker är glädjande. Tillsammans med framtagningen av den strategiska innovationsagendan tror vi att detta sammantaget kommer att kunna gynna svensk industri. Engagemanget i de olika organen sker genom industrins, akademins och institutens engagemang och här deltar på vindsidan bl.a. SSAB, NCC, Hexicon, Chalmers, och SP.  Arbetet påbörjas direkt efter nyår.

Påverkansplattformen kommer att genomföra flera årliga forum för att sprida information och få feedback från alla intresserade.

Schematisk skiss över några vägar till påverkan och kontakt med aktörer inom H2020, nationellt och internationellt (öppnas i nytt fönster)