Minesto, Hexicon och Corpower Ocean uppmärksammas av NyTeknik i en artikel publicerad i måndags. Man talar om deras olika tekniker, lyfter fram möjligheterna som öppnats upp för havsenergibolagen på brittiska vatten, samtidigt som man beklagar sig över att Sverige inte skapat en lika fungerande miljö för utvecklingsbolag i branschen.

Läs hela artikeln på NyTeknik.se