Kristineberg Marine Research and Innovation Center

Som ett led i att stärka innovation, utveckling och den marina näringen, har Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) beslutat sig för att stötta Kristineberg Marine Research and Innovation Center med 6 miljoner SEK under 2019. I ett projekt tillsammans med partners ska Göteborgs Universitet skapa en nationell plattform för att utveckla bland annat test och demonstrationsmöjligheter för marin energi och teknik.

I ett pressmeddelande idag skriver HaV att man investerar totalt 6 miljoner SEK i ett projekt gällande Kristineberg Marine Research and Innovation Center. Investeringen förväntas bland annat leda till en förbättrad infrastruktur och ny utrustning, som i sin tur ska stärka möjligheterna för fler aktörer att utveckla nya havsbaserade produkter och tjänster.

”Med nära koppling till det västsvenska maritima klustret kommer centret att stärka möjligheterna att genomföra den nationella maritima strategin och stärka det svenska initiativet kring hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser”, säger Lena Gipperth, professor vid Göteborgs universitet.

Långsiktigt är målet med projektet att skapa arbetstillfällen, närproducerade livsmedel och öka kunskap om havet. För att lyckas med detta ska man utveckla en nationell plattform som ska utgöra en handlingsplan för en hållbar blå ekonomi inom en rad fokusområden. Dessutom ska man beskriva hur ett nationellt och internationellt nätverk kan byggas upp innehållandes marina forskningsaktörer i en virtuell marin mötesplats.

”Vi kommer att arbeta hårt under 2019 för att etablera Kristineberg som ett öppet nationellt samverkanscenter för en hållbar blå ekonomi, och öka tillgängligheten och attraktiviteten för användare utanför akademin”, säger Martin Sjöberg, verksamhetsledare för Kristineberg Marine Research and Innovation Center.

Om Kristineberg Marine Research and Innovation Centre:

Är ett partnerskap mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden och Lysekils Kommun i nära samarbete med Innovatum som syftar till att skapa en ny forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt. Centret är beläget på den marina forskningsstationen Kristineberg, väster om Fiskebäckskil.

Källor:

Kristineberg

HaV