Den 6 december öppnar Vinnova 2 nya utlysningar tilll små och medelstora företag; Innovativa Startups & Innovationsprojekt i företag. Sista ansökningsdag är den 17 januari 2017.

Innovativa startups

I det här erbjudandet riktar sig Vinnova till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Man vill möjliggöra utveckling av företag i faser där annan finansiering är svår att få. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. Vinnova finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Vem kan söka?
Företag yngre än fem år som inte har delat ut vinst, inte bildats genom företagskoncentration eller har återkommande försäljning av varor eller tjänster motsvarande en årlig nettoomsättning över två miljoner kronor.

Vad kan man söka för?
Vinnova finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner. Syftet är att möjliggöra för unga företag att skapa affärsmöjligheter baserade på nyskapande varor, tjänster och processer.

Hur mycket kan man söka?
Finansiering erbjuds i två faser. I fas 1 kan man söka upp till 300 000 kronor. Företag som slutrapporterat i fas 1 kan i konkurrens söka ytterligare finansiering i fas 2 upp till en miljon kronor.

Läs mer här och se Vinnovas film om erbjudandet

Innovationsprojekt i företag

Är ni ett företag med mindre än 250 anställda och är i behov av finansiering för att starta och bedriva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? Vinnova finansierar projekt som baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Vad kan man söka för?

Utredning av förutsättningar, framtagning av prototyper eller demoversioner och liknande. Vi stödjer projekt som baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med kommersiell potential.

Vem kan söka?

Företag med färre än 250 anställda och med en årlig nettoomsättning om minst 500 000 kronor.

Hur mycket kan man söka?

Upp till två miljoner kronor. Vinnova kan finansiera upp till hälften av projektets stödberättigande kostnader.

Läs mer här och se Vinnovas film om erbjudandet

Se övriga SMF-erbjudanden från Vinnova