Vår medlem Hexicon har fått ett godkännande från skotska regeringen gällande projektet Dounreay Trì floating wind project som utvecklaren menar på kan producera el för omkring 8000 hushåll. I praktiken handlar det om att kunna installera två flytande vindkraftsturbiner utanför norra Caithness kust.

Läs mer om Hexicon I vår artikelserie

Källa: BBC.co