Västsvensk_subsea
Nätverket Västsvensk subsea har drivits under ledning av Business Region Göteborg (BRG) i samarbete med OffshoreVäst. Projektet avslutas vid årsskiftet men nätverket och nätverksaktiviteter med kommersiellt fokus kommer också fortsatt att administreras av oss med engagemang från BRG:s sida.

Vi vill också nämna att en utställningsmonter under konferensen SubseaValley kommer att arrangeras om det finns intresse. Tidigare deltagare har tyckt att det är ett bra tillfälle att träffa presumtiva kunder och samarbetspartners. Kostnadstäckning behövs för utställningsmontern och priset beror därför på antal deltagare. Kontakta oss för mer information.