Inom ramen för ELBE-projektet deltog i tisdags OffshoreVäst med tre medlemmar då Blue Cluster i Belgien bjudit in till ett seminarium med studiebesök, presentationer och företagsmöten (B2B). Träffen hölls i Temse, 25 km från Antwerpen med drygt 50 deltagare.

Vid rundvandringen hos De Meyer gavs möjlighet att detaljstudera deras (tillsammans med Water2Energy) utvecklade vertikalturbin som nu utvärderas efter en första pilotkörning. Turbinen skall användas i Antwerpen och förväntas generera 120 kW. Målsättningen är att göra deras sluss Kallo Lock självförsörjande.

På programmet presenterades också omvärldsanalyser för den globala havsenergimarknaden som gjorts inom ELBE-projektet. Är du som medlem intresserad att ta del av rapporterna kan du höra av dig till processledningen.

Under företagsmötena gavs information och möjlighet att diskutera den öppna utlysningen inom Ocean-Era-Net.

Den 21–22 maj planerar vi att arrangera ett liknande möte hos oss i Västsverige, vill ert företag medverka och presentera ert erbjudande? Hör i så fall av er till Erik Bunis