Onsdagen den 15 mars tog infrastrukturminister Anna Johansson emot Business Swedens rapport “Den Svenska Maritima Näringens Internationella Möjligheter”. I samband med detta bjöd infrastrukturministern in till ett seminarium med aktörer inom den maritima näringen (OffshoreVäst inkluderat).

Rapporten som har tagits fram av Business Sweden syftar till att kartlägga varor och tjänster och identifiera internationella marknader för företag inom den maritima näringen. Bakgrunden till arbetet är regeringens framtagna maritima strategi.

Ladda ner rapporten

Läs SMTFs rapport från seminariet den 15 mars