Lars Bergdahl från vår medlem Chalmers tekniska högskola, Sjöfart och Marin teknik har tillsammans med bland annat två forskare från Aalborgs universitet tagit fram en handbok för vågenergi till havs kallad; “Handbook of Ocean Wave Energy”. Det handlar om en praktisk bok som riktar sig både till dig som redan kan en del men också till dig som är helt ny och vill lära dig om fältet vågenergi till havs. Är du intresserad kan du kostnadsfritt ladda ner boken i digitalt format via denna länk.

Bokens redaktörer Arthur Pecher och Jens Peter Kofoed (båda från Aalborgs universitet) beskriver den så här i förorden:

“This Handbook for Ocean Wave Energy aims at providing a guide into the field of  ocean wave energy utilization. The handbook offers a concise yet comprehensive overview of the main aspects and disciplines involved in the development of wave energy converters (WECs). The idea for the book has been shaped by the development, research, and teaching that we have carried out at the Wave Energy Research Group at Aalborg University over the past decades. It is our belief and experience that it would be useful writing and compiling such a handbook in order to enhance the understanding of the sector for a wide variety of potential readers, from investors and developers to students and academics.”