Vad är “The European Investment Project Portal”?

European Investment Project Portal (EIPP) has skapats av den Europeiska kommissionen för att hjälpa projektutvecklare finna investerare. Tanken är att:

  • Öka synligheten för projekt i behov av investeringar
  • Ge investerare en snabb access till en pipeline av genomförbara projekt

Som del av en större investeringsplan för Europa lyfter kommissionen fram investeringar i strategiska sektorer som förnybar energi och havsenergi. Portalen listar projekt i dessa strategiska sektorer runt om i Europa och genom sökfunktioner erbjuds investerare access till information om projekten och kontaktuppgifter till utvecklarna.

Kan jag skicka in mitt projekt till EIPP?

Ett projekt kan bli en del av EIPP om det:

– tillhör en av sektorerna som berör EIPP, t.ex. “Renewable Energy Production”;

– har en total kostnad på åtminstone €10m (tröskeln kommer att reduceras till €5m från och med november);

– förväntas starta inom 3 år;

– utvecklaren är ett företag, en organisation eller offentlig myndighet som är lagligt etablerad inom en av EU:s 28 medlemsländer.

Hur kan jag skicka in mitt projekt till EIPP?

Projektutvecklare som vill vara med I EIPP laddar ner ett formulär från kommissionens hemsida: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/add-project.html

När formuläret är ifyllt ska det skickas till eipp-project@ec.europa.eu.

Formuläret kan skickas in på vilket officiellt språk som helst inom EU och översätts gratis till engelska för publikation på EIPP.

Var god notera att en processkostnad tillkommer på €250 för varje företag eller privat organisation per projekt som de skickar in. Offentliga myndigheter som skickar in projekt gör detta gratis.

Mer information

För mer information, besök den europeiska investment projektportalen; https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html eller kontakta kommissionens EIPP-team, eipp-helpdesk@ec.europa.eu, +352 4301 3578.