Bildrättigheter: Van Oord

Den 23 maj har du chansen att lyssna på samt diskutera med Edwin van de Brug, regional manager på Van Oord i Nederländerna. Han vet vad han pratar om när det gäller supply chain, logistik, lösningsorienterat samarbete och vad som krävs för att vara framgångsrik i auktionsbaserade anbudsförfarande för havsbaserad vindkraft.

Vi inleder med lunch klockan 11:30 och spenderar sedan eftermiddagen med att fråga ut Edwin och tar del av hans erfarenheter. Som vanligt, så försöker vi se till att det finns god tid för utbyte oss emellan och för att blåsa liv i varandras idéer.

Föredragen kommer att hållas på engelska.

Plats: RISE Research Institutes of Sweden, Eklandagatan 86, Göteborg

Anmäl dig idag! Kontakta Tanja Tränkle

Preliminärt program:

11:30 – 12:30 Lunch and introduction


Edwin van de Brug (Van Oord):

Supply Chain Management

An insight on procurement, changing roles, top down and bottom up as well as interfaces

Logistics

Developments in Offshore Wind Foundations Installation

Interview Session – Henrik Aleryd (Innovatum)

Our future: What’s Van Oord going to watch carefully? And where is the Baltic Sea development going?


13:45-14:15 Coffee break and individual conversations


Interview Session – Kersti Karltorp (RISE)

Offshore Wind Innovation System – were the difficulties where we thought they would be?

Edwin van de Brug (Van Oord):

Cooperation

Lessons learned, is there necessity for alignment?

Auction model

The process and its challenges


15:30 – 16:00 Possibility to continue individual discussions and closing