Energimyndigheten utlyser 12,5 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2017 års utlysning inom det europeiska samarbetet OCEANERA-NET Cofund. Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området havsenergi (vågkraft, tidvattenströmmar, havsströmmar, salthaltsskillnad och temperaturgradient).

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast 26 maj, kl 17:00.

Läs mer:

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/internationella-projekt-inom-havsenergi-oceanera-net-cofund

https://www.oceancofund.eu