Det händer just nu en hel del i vindkraftsbranschen. Bland annat kan man läsa om världens största vindkraftturbiner 32 MHI Vestas 8MW, som installerats i vindkraftparken Burbo Bank Extension. Detta är också första gången som dessa vindkraftsturbiner används offshore enligt Dong Energy.

Läs hela artikeln

Polen ser ut att satsa på vindkraft till havs efter att krav vad gäller avstånd har gjort det svårare att bygga vindkraft på land. Den privata energigruppen Polenergia sa redan i augusti att man fått tillåtelse att börja bygga och siktar nu på att få upp 120 vindturbiner i Östersjön som förväntas generera 5MW vardera. Polenergia påbörjar nu sitt arbete och hoppas kunna börja bygga år 2019.

Läs hela artikeln