Göteborg, Sverige

Den 21 maj samlade vi internationella kluster och intressenter i Göteborg för att diskutera blå energi och potentiella värdekedjor. Evenemanget som arrangerades inom ramen för ELBE (Europe Leading Blue Energy) var mycket uppskattat av deltagarna och gav en möjlig bild av framtiden i form av spännande samarbetsmöjligheter och projekt. Förutom presentationer från bland annat DNV GL, ABB och SeaTwirl gjordes även studiebesök hos Minesto, SSPA och MMT och dessutom anordnades matchmaking för deltagarna på plats. För mer information om detta event, se vår engelska sammanfattning på Offshorevast.com.

ELBE - Europe Leading Blue Energy