I juni presenterade vi en sammanställning av vad som framkommit vid våra intervjuer, enkäter och workshopar som genomförts under våren.

Under hösten har också resultatet av den remissrunda som näringsdepartementet genomförde under sommaren blivit känt och regeringen har också presenterat sin budget för 2016. Vi har också i olika sammanhang fört en dialog med offentliga företrädare om just industrins möjligheter inom en framtida havsbaserad utbyggnad av vindkraften.

Agendaarbetet har rullat på men vi i projektgruppen har sett behov av att ytterligare titta närmare på prioriteringar och förslag på hur ett eventuellt industriellt utvecklingsprogram bör inriktas för att ta tillvara såväl möjligheter med inhemsk utbyggnad som export.  Projektgruppen har därför ansökt om projektförlängning till sista februari 2016.