Under 2016 har små och medelstora företag i Västra Götaland möjlighet att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion. Hösten 2016 är utlysningen öppen mellan 1 augusti till 3 oktober.

Läs mer

Är du intresserad av andra finansieringsmöjligheter eller affärsutveckling, besök https://offshorevast.se/finansiering-affarsutveckling/