Offshore Wind Van Oord

Kan 2017 ha varit året då den svenska havsbaserade vindkraften startade sin ”renässans”? Närmaste månaderna kommer att visa det. Första hållpunkten 2018 kommer nämligen att vara Energimyndighetens redovisning av regeringsuppdraget om att kapa anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Enligt plan ska detta ske i slutet av februari 2018 och väl medveten om att det är kort om tid för Energimyndigheten hoppas vi att det inte blir försenat. Förslaget måste gå igenom remissprocessen innan det kan läggas fram i riksdagen och målet är att hinna med beslut innan valet i september 2018. Utformningen kommer att vara avgörande för vilka investeringsbeslut som kommer kunna tas för att bygga storskalig vindkraft utanför Sveriges kust.

Våra aktiviteter i WP3 under året var koncentrerade på marknaden: Vi bjöd till en realuppdatering ur leverantörsperspektiv ifrån de stora offshorewind-marknaderna i Europa med Van Oord som föredragande gäst. Har du inte kunnat vara med så kan du läsa ikapp här om allt från kostnadsreduktion, auktionssystem och framgångsrik anpassning i leverantörsleden. Du kan också ringa upp mig, jag tar gärna en diskussion utifrån ditt perspektiv. Dessutom intensifierade vi vårt arbete med den strategiska innovationsagendan ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” i regionalt perspektiv för södra Sverige. Detta samarbete med Skånes Vindkraftsakademi ledde till en lättläst broschyr för tveksamma beslutsfattare och inte minst till flera intressanta seminarier i Skåne, där framtiden för offshore wind stod i centrum. Vid årets sista event hade vi en gedigen panel med deltagare från Ørsted (tidigare DONG), Vattenfall och E.ON med flera, som var tydliga med att år 2023 är nästa vindpark till havs i Sverige driftklar. Det låter mycket lovande och därför vågar vi också lova att vi jobbar på även 2018 med utgångspunkt i näringslivsutvecklingen, samtidigt som vi försöker vara lyhörda vad gäller marknadens behov av förbättringar så att rätt samarbeten kan initieras och sjösättas med hjälp av OffshoreVäst.

Tanja Tränkle

WP-ledare Vindkraft

tanja.trankle@ri.se

Tel 010-516 57 19