Dag 1 – 12 oktober 2016

erik-inledning

Erik Bunis inledde OffshoreVästs årskonferens 2016 med att berätta om dagordningen samt ge säkerhetsinstruktioner för faciliteten. Efter detta presenterade sig varje WP-ledare genom att berätta lite kort om sitt arbetspaket och vad som pågår där just nu.

jocke1

Dagens första talare var Joakim Nyström, SSAB, som lyfte fram engineering steel och framförallt Toolox, SSABs engineering och tool stål. Fördelarna med Toolox verkade aldrig ta slut, bland annat är Toolox 44 möjligt att maskinbearbeta ungefär 40 % snabbare än konventionellt material trots styrkan och man behöver inte härda det efteråt. Materialet är oerhört värmetåligt och behåller sin stabilitet även om det blir varmt. Nyckeln till detta är att materialet ifråga är mycket mer låg-legerat än ett vanligt stål.

En annan sak som Joakim nämnde var problematiken för SSAB med specifikationer, särskilt när det gäller offshore. Saken är den att även om SSAB rent kvalitativt gör bättre stål än sina konkurrenter får man inte igenom detta till marknaden sedan specifikationerna kräver att man arbetar på ett visst sätt. Detta gör att man endast kan klara den bredaste specifikationen för offshore och jämför man då priset för SSAB med dess billiga konkurrenter är det klart att man väljer det billigare alternativet när det är samma spec.

”Vi står ju i ett dilemma för vi gjuter ju inte på det sättet som alla andra gör och då har man massa krav på att gjutningen ska bli så bra som möjligt men vi kan ju inte passa in i det.”

Efter en lång presentation av Toolox olika fördelar kom så frågan:

På tal om Toolox nu, när lanserades detta?

”För 10 år sen, visst är det störande?” svarade Joakim till allas skratt.

Om man tittar i offshoremarknaden är det ju ingen som hört talas om Toolox överhuvudtaget och Joakim tvekade inte när han på tal om framtiden sa:

”Vi tror väl att det kommer bli SSAB i jul.”

martin1

Nästa talare var Martin Wikmar, VD för Clinton Marine Survey AB som har funnits i 2 år och är ett dotterbolag till Clinton Mätkonsult som funnits i 28 år. Man jobbar inom offshore och har gått från en omsättning på 13 miljoner förra året till 40 miljoner i år.

Clinton Marine Survey AB arbetar mycket med att standardisera och att göra detta smart, man har bland annat samma utrustning på alla båtar och en och samma utbildning för hela personalen. Smarta lösningar är överhuvudtaget något som man verkligen jobbar för att kunna erbjuda sina kunder där kostnadseffektivitet är a och o.

Ett antal förkortningar nämndes och förklarades under presentationens gång:

GPS, MBES, SBP, SSS, BCS, MAG, ORION, INS, USBL

Martin berättade sedan lite allmänt om vad man kan mäta, vilka typer av mätningar, vilka metoder och även vilka verktyg och programvaror som man använder för att leverera till de kunder som Clinton Marine Survey AB har. Dessutom poängterades behovet av att kunna visa upp att man faktiskt kan informationssäkerhet exempelvis gällande hur man hanterar data med hjälp av ISO27001.

Annars rör sig Clinton Marine Survey AB över ett stort arbetsområde, man jobbar med fotogrammetri som enligt Martin är väldigt hett just nu i offshorebranschen. En vanlig arbetsuppgift är att undersöka havsbotten och djupet för att se om det är möjligt att bygga ett stabilt fundament eller inte. Man har även i sin verksamhet undersökt exempelvis mängden föroreningar i en hamn.

Genom sin teknik har Clinton Marine Survey också hittat Sveriges djupaste djup som finns på västkusten och är 560 meter. En åhörare frågade om det inte är ”landsort” som är det djupaste djupet men det är ”bara” 459 m förklarade då Martin. Förutom djup hittar man också en hel del gamla vrak, kablar och objekt genom sin teknik.

olle1

Dagens siste talare var Olle Stenberg, Marin Biogas. Han började med att berätta om bakgrunden, om hur hans bror funderade på om man inte kunde använda musslor för att rena havet och göra biogas av resterna. Efter mycket googlande träffade Olle år 2012 Fredrik Norén som är upphovsmannen till idén och bolaget Marin Biogas och resten är som man säger historia.

Genom att odla Ciona intestinalis eller ”sjöpung” som är det svenska namnet, kan man rena havet och skapa bioenergi. Sjöpung fungerar ungefär som blåmusslor men är kolonibildare som finns på alla kontinenter utom Antarktis och som växer fort jämfört med musslor. Tyvärr växer inte sjöpung i saltvatten.

Redan idag kan man arbeta i industriell skala då samma teknik används för sjöpung som för musselodlingar, man kan därför göra biogas rätt enkelt genom användandet av traditionell tillgänglig teknik och dessutom få fram ett bra och ekologiskt gödsel.

Upphovsmannen Fredrik Norén är marinbiolog och har tittat på hur odlingen påverkar omgivningen vilket är näst intill identiskt med samma effekter som när man odlar musslor.

Konceptet som sådant: Man odlar sjöpung i vattenmiljö som filtrerar vatten och bygger upp biomassan som sedan skördas (lätt en 30 ton redan idag) genom att man halar upp dessa på samma sätt som räkor. Man bryter sedan ner sjöpungen genom en industriell biogasanläggning där man också får ett slam som kan användas som gödsel.

Marin Biogas är ännu inte kommersiella men vill någon köpa sjöpung eller gas säljer man jättegärna detta redan nu poängterade Olle.

Kerstin och Erik sammanfattade sedan tillsammans med Martin Schroeder (WP-ledare Offshore Academy) onsdagens gruppdiskussioner om bland annat vindkraft, testsiter, lättvikt och den fortsatta strategiska planen för OffshoreVäst.

Dag 2 – 13 oktober 2016

olof1

Dagens första talare hette Olof Cato och han är COO på JCE och ansvarar där för icke börsnoterade kärninvesteringar, 4 till antalet i dagsläget. Han beskrev vad JCE är och vad man jobbar med samt deras perspektiv på hållbarhet. Man har verksamheter bland annat inom vindprojekt i Skottland och inom bioenergimarknaderna i USA och Europa.

JCE är ett privatägt och Göteborgsbaserat investmentbolag som har tre verksamhetsområden, där JCE Industries är det som Olof primärt jobbar inom. I dagsläget letar man aktivt nya investeringar. Man har historik inom offshoresektorn och tittar fortsatt på den även om det inte är säkert att man kommer att investera där, man kikar även bland annat på energi och IT som nyckelområden idag.

JCE vill gärna vara majoritetsägare i det man ger sig in i just för att kunna driva ägaragendan. Olof Cato sammanfattade JCEs arbetssätt med att jobba med hög ambition, fokus på värdeskapande och med ett långsiktigt ägarperspektiv.

”När vi talar om långsiktiga investeringar, menar vi att vi har ett mycket långsiktigt ägarperspektiv på det vi investerar i. Detta skiljer oss från riskkapitalbolagen. Långsiktigheten innebär dock inte av nödvändighet att vi alltid kommer att vara eviga ägare. Det viktigaste för oss är att i alla lägen agera som en sådan.”

Olof lyfte fram ett hållbart förhållningssätt som en självklarhet inför framtiden:

”Hållbarhet är idag inte bara en hjärtefråga utan också en viktig fråga vad gäller att fatta intelligenta investeringsbeslut. I princip varje sund verksamhet måste idag ha ett väl utarbetat hållbarhetsperspektiv på det man gör.”

Energisektorn är, brett definierat, ett intressant investeringsområde för JCE, inom vilket man har goda erfarenheter och ett starkt track-record. Primärt investerar man i stabila och etablerade verksamheter, men man kan även göra mer venture-liknande investeringar.

Långsiktighet är annars ledordet menade Olof och man har därför stenkoll på allt man investerar i:

”Vårt fokus är alltid tillväxt och lönsamhet vilket gör att vi både har en robust plan framåt och analyserar väldigt noggrant allt vi överväger att investera i.”

svante1

Sist men inte minst var det dags för Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige. Svante lyfte fram vikten av storytelling och perception. ”Vår tid är nu” har han skrivit en bok som heter och han menar att det är väldigt spännande och händer väldigt mycket kul idag men att fokus hamnar på det negativa.

”Vilka bilder har människor av framtiden? Vilka bilder har människor? 80 % är hjärnspöken och 20% är reella problem. Människor är mer rädda för klimatåtgärder än klimatproblem. Vi kan ta en kontroversiellfråga, koldioxidskatt, hur många blir jätteglada av det? Politikerna vågar ju inte göra något om människor är mer rädda för en sådan politik än om man inte gör någonting alls. Det bygger mycket på vilka bilder man har av framtiden. Därför är Elbilar och solceller mycket viktiga bilder i frågan om modernitet […] Jag bruka säga ”vem är mördaren?” alla vill samma sak men talar om problem.”

Svante undrade istället hur man ska prata om klimat så att lusten till handling växer.

”Vi behöver prata mer om möjligheter och mindre om hotbilder om människor ska hänga på.”

Tyskland lyftes fram som en förebild vad gäller omställning till förnybar energi och organisation. Som land har man redan bestämt sig för fossilfria bilar redan 2030, inte för att tyskarna är tvungna utan för att de ser möjligheterna med att gå i bräschen för bilindustrin. Att göra om miljöfrågan till en investeringsmöjlighet för framtiden är nyckeln till förändring menar Svante.

Annars menade Svante att lagar skapar enorma marknader och avtal leder till förändringar, han tog upp FN-systemet som han menar fungerar som ett signalsystem. När FN signalerar att det är dags att ge upp på fossila bränslen då anpassar sig helt enkelt omvärlden.

Avgifter och skatter fungerar inte ansåg Svante när det ska till en snabb transformation men lagstiftning skapar omgående den förändring som behövs och möjligheter finns det gott om.

”Vi badar i energi, det är ingen match, vi behöver bara bestämma oss. Priserna sjunker ju mer vi bestämmer oss. Klimatfrågan är inte svår, vi behöver bara bestämma oss.”

Frågan är dock hur man får övergångsekonomin att fungera för det är alltid vinnare och förlorare, vi köpte ut folk vid slaveriet, oljestaterna är samma sak menar Svante, man behöver hitta en lösning för att få med de som idag tjänar pengar på fossila bränslen.

Tron på frihandel diskuterades också där Sverige inte ställer samma krav som övriga länder på att produktionen ska ske i ens eget land, som exportberoende litet land menar dock Svante att det blir svårt att ställa krav men att man kan lobba för att i upphandlingen föra fram krav om till exempel fossilfritt stål eller ekologisk mat. Genom att vara bäst och modernast vinner helt enkelt Sverige då upphandlingar men man gör det smart och slipper handelsproblem som kan ske vid allt för mycket krav från en i sammanhanget mindre aktör.

”Spårbarhet kommer öka överallt vilket gör att de som är duktiga vinner, jag kan redan idag ringa till Ecco och fråga om min skos kemikalieinnehåll, torsk är samma sak, vilket fiskevatten kommer det ifrån? Hållbarhetsredovisningar kommer att öka och det gynnar den som kan visa siffrorna till exempel att man använder fossilfritt stål.”

Avslutning

Vi vill tacka alla som medverkat och hoppas kunna föra vidare diskussioner om de intressanta infallsvinklar och den information som tagits upp på årets årskonferens där alla deltagit och utbytt erfarenheter i sann offshorevästanda.

Glöm inte bort att du som medlem har tillgång till presentationerna från årskonferensen genom vår teamwebbplats: här