Rapporter (OffshoreVäst)

Alla våra rapporter ingår som en service för våra medlemmar. Som medlem tar du del av fullständiga rapporter och har även exklusiv tillgång till dessa ett halvår före alla andra.

2016

Nu finns rapporten för Fire Safety in Offshore Wind Turbines tillgänglig för nedladdning. Klicka på länken nedan för att öppna den i PDF:

Fire Safety in Offshore Wind Turbines – digital – OffshoreVäst/SP september 2016

Vitbok om lättviktsfartyg och vinterförhållanden slutrapport  – OffshoreVäst/S-Läss november 2015

Du kan också välja att öppna den blädderbara versionen via denna länk: http://www.e-flip.se/customer/lattviktsfartyg/

2015

Guide till konsortiesamverkan inom offshorebranschen – OffshoreVäst 2015-01-29
Rapporten som är framtagen av OffshoreVäst redogör gör branschens förutsättningar och de möjligheter som konsortiesamverkan medför. Rapporten diskuterar också hur denna samverkan kan ske.

2014

Inventory offshore education report – Chalmers tekniska högskola 4/25/2014

Externa rapporter

Som en del av vår omvärldsbevakning presenterar vi här relevanta rapporter från externa källor.

2014

Havsplanering – Nuläge 2014 – Havs- och Vattenmyndigheten, 2014