Projektet som samlar ett antal av OffshoreVästs medlemmar har nu publicerat fyra nya dokument.