Under gårdagen annonserades att man tecknat avtal för en vågenergipark utanför Adas kust, Ghana.