EU-projektet NeSSIE (North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy) har utlyst en tävling gällande demo-projekt i Nordsjön kopplat till anti-korrosion.