I den senaste delen av vår artikelserie möter du Åsa Strand, forskare på IVL med ett fokus på vattenbruk och nedsänkt odlingsteknologi.