Innovationsmiljön för utveckling inom svensk offshoreindustri

Senaste nyheter:

Notis: Sea Twirl i Lysekilsposten

Vår medlem Sea Twirl medverkade nyligen i en artikel i Lysekilsposten där Gabriel Strängberg bland annat talar om deras prototyp, patenter och framtidsplaner.

Accelerera lärkurvan – en gemensam utmaning

Under två dagar i Edinburgh presenterades olika projekt som har varit finansierade under perioden 2013 till 2017. Från Svenskt håll presenterades bla RiaSoR I och II som har svenska och regionala aktörer från värdekedjan att stödja utvecklingen av sektorn.

Om OffshoreVäst

OffshoreVäst ägs av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och myndigheter vilka bidrar med ekonomiska och andra insatser samtidigt som Västra Götalandsregionen bidrar med delfinansiering.

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoreområdet, med ett huvudsakligt fokus på energisektorn. Genom samarbete vill vi bidra till nya innovationer, efterfrågad och spetsig forskning, samordning av testbäddar, demoanläggningar m.m.

OffshoreVästs satsning utgår från Västra Götaland men inkluderar också andra regioner i Sverige och knyter till sig starka strategiska internationella samarbeten inom såväl forskning som kommersialisering. Arbetet är inriktat mot Olja & gas, Havsbaserad vind, Havsenergi från vågor, strömmar och tidvatten och Marin bioenergi. Ett tvärgående arbete sker inom Offshore Academy i syfte att öka samarbetet mellan företag/forskning och utbildningsområdet.