Offshoreväst går in i nästa fas, växlar upp och blir en av drivkrafterna inom Vinnväxt-initiativet SMART Ocean.