Erbjudanden

OffshoreVäst arbetar marknads- och projektdrivet där våra medlemmar identifierar behoven och möjligheterna till utveckling. Det här är exempel på vad vi erbjuder dig för att du ska kunna utveckla din verksamhet genom OffshoreVäst.

  • Ingång till kontaktnät med bred erfarenhet, kunskap och kompetens inom konstruktion, tillverkning, risk- och säkerhet, miljö mm.
  • Projektutvecklarverkstäder för att utveckla gemensamma projekt
  • Initiativ till förstudier och förprojekt, stöd till ansökningsprocesser
  • Simulering- och testfaciliteter
  • Seminarier och workshops för att sprida kunskap om marknaden och dess behov.
  • Marknadsevent och företagsbesök för affärsnytta
  • Förmedling av examensarbeten och studentprojekt
  • Aktiva partners från akademi och institut med spetskompetens inom efterfrågade forskningsområden och utbildning.

Vi välkomnar förslag, idéer och synpunkter på hur vi kan utveckla våra aktiviteter och erbjudanden.

För mer information eller om du har frågor, kontakta Processledare Erik Bunis eller någon av våra WP-ledare.