Havsenergi-arkiv - Offshorevast SE

RiaSoR II med nya publikationer

Projektet RiaSoR II har publicerat fyra nya dokument i juli. Du finner samtliga i PDF-format på RiaSoRs hemsida där de också är tillgängliga för nedladdning: http://riasor.com “Rapporterna ger vägledning för hur man ökar tillförlitligheten av havsenergienheter genom...

Ocean Energy Sweden samlar svenska värdekedjan

Den 7 juni samlade vårt nätverk Ocean Energy Sweden den svenska värdekedjan inom havsenergisektorn. Omkring 40 personer var på plats och på agendan stod bland annat Energimyndighetens havsenergiprogram, vikten av samarbete samt svenska test siter. Läs hela...

Periscope – med fokus på innovation

Projektet Periscope arbetar med att öka innovationssamarbetet inom det maritima området i Nordsjöregionen. Projektet startade i höstas och har inledningsvis satt fokus på att identifiera trender och utvecklingsområden där man kan se gemensamt intresse. Till sin hjälp...