Ocean Energy Sweden samlar svenska värdekedjan

Den 7 juni samlade vårt nätverk Ocean Energy Sweden den svenska värdekedjan inom havsenergisektorn. Omkring 40 personer var på plats och på agendan stod bland annat Energimyndighetens havsenergiprogram, vikten av samarbete samt svenska test siter. Läs hela...

Periscope – med fokus på innovation

Projektet Periscope arbetar med att öka innovationssamarbetet inom det maritima området i Nordsjöregionen. Projektet startade i höstas och har inledningsvis satt fokus på att identifiera trender och utvecklingsområden där man kan se gemensamt intresse. Till sin hjälp...

Minesto närmar sig installation i Wales

Genom ett pressmeddelande tillkännagav idag vår medlem Minesto att fundamentet för deras första installation av Deep Green-teknologi i kommersiell skala är levererat. När fundamentet på onsdagen sjösattes i Mersey-floden i Liverpool passerades en milstolpe i Minestos...