Uddevalla Kommun arrangerar genom Högskolecentrum Bohuslän (HCB) en yrkeshögskoleutbildning kallad “Marin Serviceingenjör”. Utbildningen bedrivs på distans och man utgår ifrån Uddevalla men även Södertälje via Campus Telge. Yrkesrollen beskrivs av HCB enligt följande:

“Marin serviceingenjör är problemlösaren som med kort varsel kan inställa sig i alla delar av världen, är flexibel och har bred kunskap för att bli involverad i vilka tekniska utmaningar som helst […] Som marin service¬ingenjör innebär det att du självständigt och fackmanna¬mässigt ska kunna utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el, elektroniksystem, motorer i fartyg och fritidsbåtar och andra marintekniska produkter.”

Kursen startar augusti 2017 och 2018. För mer information, besök HCBs kurshemsida, se utbildningsplanen eller kontakta Anders Brunberg (HCB).