Parallellt har vi genomfört tre workshops på olika platser i landet där vi med företagens hjälp lyft blicken 10-15 år fram i tiden och diskuterat var vi skulle kunna befinna oss år 2030. I dessa diskussionsforum har branschen samlats kring frågeställningar som handlat om hur vi med innovation kan nå en omfattande kostnadsreduktion för elektricitet som är producerad till havs, ett ökat svenskt innehåll i utbyggnaden samt hur vi kan utnyttja en växande hemmamarknad för att öka vår export av både elenergi, varor och tjänster fram till år 2030.

Under arbetet med både intervjuer och workshops har det blivit tydlig för oss i projektgruppen att det finns ett stort intresse och engagemang för dessa frågor och att det är många företag som tror och hoppas på havsbaserad vind som ett kommande fokusområde både för en framtida elförsörjning men minst lika mycket för att skapa en växande industri och nya regionala arbetstillfällen både inom tillverkning och tjänsteproduktion.

Bästa hälsningar
Stefan Ivarsson, Scandinavian Wind, för projektgruppen