Vår medlem tillika svenska vågenergiutvecklaren Waves4Power har efter en tids service- och reparationsarbete återigen placerat ut sin vågenergienhet vid testsiten i Runde, Norge.

Waves4Power AB, Sverige.
Fotorättigheter Waves4Power AB, Sverige.

Efter att i september förra året ha upptäckt en skada på accelerationsröret under bojen i samband med en ROV-inspektion av enheten, var Waves4Power i början av maj tillbaka vid Runde efter en tids service- och reparationsarbete. Innan majmånad är slut planerar man att koppla upp sig och leverera ström till det norska elnätet med hjälp av Olympic Shipping i samarbete med BlueOrbis.

Ulf Lindelöf, VD för Waves4Power, uttryckte sin förtjusning över utvecklingen som skett sen senast:

“Detta system är byggt i komposit och kommer genom ett enda steg halvera kostnaden både för byggandet och placeringen av vågenergisystem.”

Uppdatering (2017-06-19):

Nu har Waves4Powers vågkraftsystem kopplats upp och börjat leverera ström till det landbaserade norska elnätet.

“Detta är en milstolpe för Waves4Power. Vi ser detta som ett viktigt steg vad gäller vår målsättning om en snabb kommersialisering. Nu finns det realistiska förutsättningar för uppstart av en serieproduktion inom snar framtid”, säger Ulf Lindelöf, VD Waves4Power.

Källa:

http://tidalenergytoday.com

http://www.processnet.se