Den 2 juni innebar en milstolpe för fossilfri energi generellt och för Waves4Power i synnerhet. Det var nämligen dagen då man kopplade ihop sitt vågenergisystem till havs och började leverera ström till det norska elnätet. Det hela ägde rum vid Runde utanför norska kusten, en optimal plats för vågenergi och dess överflöd av starka vågor.


Fotorättigheter Waves4Power AB, Sverige.

Waves4Powers vågenergysystem består av WaveEL-bojen, en anslutningshubb, skräddarsydda proprietära marina kablar från bojen till hubben och vidare från samma hubb till land. Kabeln som går från hubben till land är 3 kilometer lång. Det fullständiga systemet är ett resultat av flera års utvecklingsarbete, prototyper och tester. Detta är en fullskalig demonstrationsinstallation och det första steget mot en kommersiell produktionsserie. Platsen för produktionsserien kommer att vara Fiskåholmens varv i Vanylvens kommun. Stryvo Group AS i Stryn är ansvarig för själva produktionen.

PRESS RELEASE: World Unique Wave Power Breakthrough

Video: Grid Connection

Källa: Waves4Power