Du har väl inte missat vitboken om lättviktsfartyg och vinterförhållanden? Tillsammans med nätverket S-LÄSS (Svenska nätverket för lättviktskonstruktioner till havs) har OffshoreVäst tagit fram en rapport som behandlar arbetet med att kartlägga erfarenheter från och förutsättningar för lättviktsfartyg att operera i vinterförhållanden. Projektet anses värdefullt då det saknas ett accepterat regelverk anpassat för lättviktsfartyg i vinterförhållanden. Arbetet har genomförts som litteraturstudier samt intervjuer med i Norden verksamma företag, organisationer och myndigheter som har anknytning till konstruktion, byggnation och drift av lättviktsfartyg på året-runt-basis.

Klicka på länken nedan för att läsa rapporten i PDF OBS! Google Chrome rekommenderas för detta då Internet Explorer kan kräva plugins.

Vitbok om lättviktsfartyg och vinterförhållanden slutrapport 

Du kan också välja att öppna den blädderbara versionen via denna länk: http://www.e-flip.se/customer/lattviktsfartyg/