Den havsbaserade vindkraftparken Utgrunden (10,5 MW) belägen i närheten av Öland, har nu nedmonterats. Parken som var den äldsta av Vattenfalls havsbaserade vindparker, uppfördes år 2000 och förvärvades av Vattenfall 2006. Nedmonteringen som har pågått under en period genomfördes med hjälp av danska företaget Ziton.

I en artikel från 2017 poängterar Vattenfall att nedmonteringen inte innebär en lägre ambitionsnivå vad gäller gröna energikällor och att Utgrunden lett till flera lärdomar:

“Avvecklingen av Utgrunden innebär inte att Vattenfall minskar sina ambitioner inom förnybar elproduktion. Tvärtom beslutade Vattenfall 2016 att investera 50 miljarder kronor i främst vindkraft de kommande fem åren. Utgrunden har varit till stor nytta, både som förnybar energikälla i ett tidigt skede av vindkraftsutvecklingen i Sverige och som kunskapskälla för Vattenfall. Stora och viktiga erfarenheter och kunskaper har samlats in under de 12 år som Vattenfall ägt vindkraftparken. De kunskaperna gynnar Vattenfalls fortgående utveckling av förnybara energikällor.”

Magnus Jansson, projektledare på Vattenfall, talar nu 2018 återigen om lärdomar:

“[…] Jag har sett hur oförutsägbara och krävande utmaningar har lösts på ett strukturerat, professionellt och grundligt sätt och anser att det finns stora lärdomar att ta med sig för båda företagen (ZITON och Vattenfall, reds anm.) som kommer bli väldigt användbara framöver.”

Nedmonteringen sker eftersom att vindturbinerna passerat sin operativa livslängd.

Källor: Vattenfall, Offshorewindbiz