Vindkraften är en växande leverantör till Sveriges elförsörjning med 7% av Sveriges totala energiproduktion 2013. Det uppnåddes efter en ökning i faktiskt producerad el med 236% mellan åren 2008 och 2013, enligt data från energimyndigheten. OffshoreVäst satte sig ner för ett samtal om vindkraftens framtid med Stefan Ivarsson som är senior konsult hos OffshoreVäst-medlemmen Scandinavian Wind.

Stefan Ivarsson är en av fyra grundare av företaget Scandinavian Wind och var fram till innan sommaren VD för företaget då en rotation mellan grundarna tillät Ivarsson att komma närmare den egentliga verksamheten genom att ta på sig uppdrag som seniorkonsult.

Scandinavian Wind jobbar på ett brett fält och Ivarsson beskriver konsulttjänster som konstruktion inom mekanik och el, design och projektledning inom utvecklingsprojekt och förstudier. Där tillkommer också erfarenheter från forskningsbaserade projekt direkt emot till exempel SP och Swerea.  Företagets verksamhet ligger inom förnyelsebar energi med en tyngdpunkt på just vindkraft.

– ”Vi tror på förnyelsebar energi och vi tror på havsbaserad förnyelsebara energin som en given väg framåt, även EU har pekat ut det som en av de viktigaste energikällorna” säger Ivarsson.

Vindkraftverken offshore har potentialen att ge högre effekt med den starkare vind och påverkan inte omgivningen på samma sätt som de landbaserade om de placeras utom synhåll från kusten.

Vindkraften har expanderat snabbt sett till andel av Sveriges totala energiproduktion, men utbyggnaden offshore går långsammare. I slutet av 2013 hade Sverige 2640 elcertifikatberättigade vindkraftverk. Anläggningarna på land hade i slutet av 2013 en registrerad effekt på 3859 MW medan motsvarande siffra för offshoreanläggningarna var 210 MW.

– ”Tyskland och Storbritannien går före när det gäller energiutvinning till havs men vi hoppas att Sverige ska vakna till och inte missa när tåget går”, uppger Ivarsson.

Att dessa länder går före beror enligt Ivarsson på en stark politisk förankring med styrmedel som uppmuntrat en uppbyggnad offshore då det är förknippat med högre kostnad och större projektrisk. I dessa länder har det funnits en stark politik förankring och en förändringsvilja kring energisituationen.

Det har lett till politiska strategier som innefattar hela energiförsörjningssystemet som kompenserar för de högre kostnader och risker det innebär att driva ett projekt för vinkrafsbyggen offshore. I Tyskland bekostar staten elanslutningen för de havsbaserade parkerna, vilket ofta utgör stora kostnader. Det statliga elnätet sträcker sig alltså ända ut till vindkraftparkerna. Storbritannien har istället ett system där vindkraftparker till havs får ett högre stöd än anläggningar på land.

 – ”Utan stöden riktade till Offshoreprojekten blir det i realiteten alltid billigare att bygga på land” säger Ivarsson.

I Sverige har det ändå byggts offshoreparker och fler är planerade, även om det inte är i samma utsträckning som andra länder. Det pågår också projekt att förfina vår innanhavsteknik. Det finns möjlighet att gå vidare och titta på att bygga ut mer i Östersjön säger Ivarsson och refererar till Chalmersprofessorn Staffan Jacobsson.

– ”Han har visat att det är i stort sett lika lönsamt att bygga i Östersjön som det är i Nordsjön av två skäl. Den stora orsaken är att byggnadskostnaderna är lägre än i Nordsjön där våghöjderna och djupen är större.  Dessutom är vindarna jämnare vilket kompenserar för att de är svagare än i Nordsjön.”

– ”Vi hoppas att offshore vind ska öka både för energiförsörjningen i Sverige som nation och som en exportmarknad för svenska företag. Europas offshoremarkanad är stor och det finns en enorm potential för svenska företag att leverera produkter, komponenter, tjänster och kompetens. Offshore är en naturlig miljö för oss och det kändes naturligt för oss som finns i västra delen av landet att gå med i OffshoreVäst för att knyta kontakter med andra företag och vara med och driva fram branschen”, avslutar Stefan Ivarsson.