Vindenergi (WP3)

<- Till projektbanken

Vindenergi till havs är en växande bransch där Sverige har chansen att ligga i framkant. Havsbaserad vindkraft boomar i Europa och startar också upp i andra delar av världen: Svenska företag kan med sin kunskap och erfarenhet utvidga marknadsandelen, trots en avvaktande hemmamarknad.

Implementeringen av den strategiska innovationsagendan ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” kommer att vara vårt största fokus i WP3. Vi vill stötta och förmedla till och från de etablerade arenorna knutna till universiteten och vara en brygga till utveckling av agendans prioriterade teknik-, tjänste- och affärsinnovationer av och genom svenska företag. Dessutom kommer vi att identifiera och samordna aktiviteter med andra agendor och program i Sverige och i Europa, så att svenska företag i större utsträckning griper tag i möjligheten att delta i och påverka utvecklingen och utbyggnaden av vindenergi till havs. Läs gärna mer om detta på vårt undernätverk: Vindenergitillhavs.se

Tanja Tränkle

WP-ledare