Styrgrupp & Processledning

Styrgrupp

Nedan ser ni nuvarande styrgrupp:

  • Thommy Nilsson, ÅF
  • Kjell Vågfelt, Bassoe Technology
  • Tommy Hertzberg, RISE
  • Roger Berg, SAAB Kockums
  • Jonas Ringsberg, Chalmers

Processledning

Processledningen utses av projektägaren. Nuvarande processledning utgörs av följande personer:

  • Tommy Hertzberg
  • Jonas Ringsberg
  • Acke Dahlman
  • Processledaren Erik Bunis
Operativt team

Vårt operativa team kommer under de kommande tre åren gemensamt tillsammans med konsortiemedlemmar och strategiska partners att arbeta för den ”strategiska idén” att utveckla svensk industri inom offshoreområdet. Våra fem olika segment står här i fokus, samtidigt som våra aktiviteter och projekt baseras och styrs av er medlemmar och era behov. Ni är således varmt välkomna att kontakta oss för förslag på såväl utvecklingsprojekt, förstudier och arrangemang.

Vi kommer målmedvetet att söka nya medlemmar och marknadsföra OffshoreVäst för en bredare kompetens och kunskap inom vår innovationsmiljö.