Olja & Gas (WP1)

<- Till projektbanken

Målet med WP1 är att placera Västsverige med omgivande geografiska områden på leverantörskartan till i första hand den norska och brittiska olje- och gasindustrin.

Tillverkning och tjänsteproduktion levererad av svenska företag och ingenjörer skall ta sig an de krav och utmaningar som olja- & gasindustrin sätter upp inom Hälsa, Säkerhet, Miljö och Kvalitet.

Projekt inom WP1 ska leda till  leverans av högkvalitativa, innovativa produkter och tjänster där målet är att skapa mervärde för kunden genom lättviktiga och energismarta  konstruktioner som gör olja- & gasutvinningen så miljövänlig och ekonomisk som det överhuvudtaget är möjligt.

Kerstin Hindrum

WP-ledare