Studentprojekt

Marine Design 2014

Tidigare har en hel klass Chalmersstudenter fått ett offshore-projekt kring ett vindparksbygge i Östersjön – Marine Design.

Blogg-design-marine-485px_studentprojekt 2014

Studenterna läser Marine Design Project som är en höstterminskurs för sistaårsstudenter på master-programmet Naval Architecture and Ocean Engineering på Chalmers. Initiativtagare är Offshore Väst och Blekinge Offshore.

Projektet som startade 2 september 2014 kan du följa via studenternas blogg vars funktion är att rapportera från arbetsgruppen där de kommer att ta upp det pågående arbetet som leder fram till slutresultatet. De slutliga resultaten presenterades den 19 december på Chalmers Campus Lindholmen.

I oktober 2014 presenterade studenterna sina koncept och dess preliminära design de har kommit fram till för industrin. Den input och de åsikter som framförs där kommer att vara värdefull information för nästa fas i projektet. Läs om presentationen som studenteras koncept i länken till höger.

Filmklipp från simulatormiljö där den planerade vindkraftsparken i Hanöbukten byggts upp.

Tidigare publicerat

Studentprojekt bidrar till nytänkande Presentation för industrin 24 oktober

Marine Design-blogg

Pressrelease-Artikel i Sjöfartstidningen

Studentprojekt Marine Design – slutredovisning