Marin Bioenergi (WP4)

<- Till projektbanken

Lysekils Kommun är en ny del av OffshoreVäst och ingår i ett nytt segment kallat Marin Bioenergi. Utvecklingen inom havsbaserad bioenergi förväntas fås betydelse för hur havets resurser kan nyttjas och tas om hand på ett långsiktigt hållbart sätt. Behovet av biomassa förutspås öka i samband med att efterfrågan på biogas ökar. Genom att förlägga storskalig produktion av biomassan utomskärs, undviks konflikt med livsmedelsproduktion på land och andra kustnära intressen. Segmentet är kopplat till matproduktion, utvinning av biologiska substanser och reningsprocesser men öppnar också för att koppla ihop marinenergi med odling, syresättning osv. Bioenergiområdet har stor betydelse ur kretslopps- och cirkulärt ekonomiskt perspektiv och är i ett strategiskt inledande stadium. Viktigt att nämna är att den havsbaserade odlingen av biomassa kan ha avsättning inom fler områden än energiområdet.

Anne Gunnäs

WP-ledare