Havsenergi (WP2)

<- Till projektbanken

Kostnadseffektivitet som ger konkurrenskraft på en global marknad. Vår utmaning inom WP2 är att omvandla vind- och vågenergi och samtidigt överleva kraften från omgivande miljö.

Området syftar till att utveckla förnybar marin elproduktion genom vågkraft, strömningskraft och vindkraft. Den övergripande kritiska utmaningen är att få ner kWh-kostnaden till nivåer som gör den till ett konkurrenskraftigt alternativ till olja, gas och kärnkraft. Flera av företagen har produkter i prototypfas där i första hand energieffektivitet har utvärderats medan kostnadskraven per producerad kWh inte är uppnådda. Detta kräver insatser för att sänka såväl investeringskostnader som kostnader för drift och underhåll.

Design och konstruktion behöver förenklas och smarta materialval göras så att konstruktionerna blir billigare att tillverka samtidigt som den mekaniska livslängden och produkternas tillförlitlighet säkerställs för realistiska driftsförhållanden. På drifts- och underhållssidan behöver underhåll planeras noga då stora kostnader är förenade med besök ute i de marina parkerna samtidigt som de också är vädermässigt otillgängliga under stora delar av året. Här behövs dels system för att monitorera laster på kritiska komponenter och dels tillförlitliga modeller för hur skador utvecklas på basis av dessa uppmätta laster så att insatsbehov och tidpunkter för underhåll kan styras löpande.

OffshoreVäst är medlem av

Ocean-Energy2014-logo