Konsortium

Behöver du en kategorisering? besök vår engelska hemsida

Medlemmar

AB Devarion
Är ett ledande konsultföretag inom teknikinformation som arbetar inom tre tjänsteområden; produktinformation, animerad film och utbildningsmaterial.


AcousticAgree AB
Erbjuder oförstörande materialprovning. Med vår unika ultraljudsmetod kan vi genom oförstörande provning undersöka om detaljen innehåller sprickor eller ej.


ALFATEST AB
Utför oförstörande provning och målningsinspektioner både onshore och offshore. Vi har även IWE/IWI och är godkända av IRATA för Rope Access arbeten på hög höjd.


Alkit Communications AB
Is a research and development company focusing on technology and concepts for data collection, analytics and collaboration for many different applications.


Alten
Utvecklar och levererar kompetens för världsledande företag genom engagerade teknik- och IT-konsulter. inom våra tio tjänsteområden.


Bassoe Technology
Gör affärer med engagemang för våra kunder -utvecklar, designar och övervakar byggandet av avancerade flytande offshore-enheter.


Berge Consulting AB
Produkt- och processutveckling från Design – digital modellering, visualisering, animering till Engineering – konstruktion, beräkning och provning. Vi illustrerar och utvecklar innovativt hållbara tekniska lösningar.


Blue Competence AB
Agerar inom det maritima området för att öka kunskapen om hur vi på ett ansvarsfullt och hållbart vis och för goda affärer nyttjar vår gemensamma resurs havet.


BPAB
Är experter på konduktiv fiber-komposit i syfte att hålla ytor och redskap is-fria. Vi ökar tillgängligheten och höjer säkerheten i utomhusmiljöer.


Bureau Veritas
Certifiering, klassning, verifiering, ritningsgranskning, beräkningsgranskning, konsulttjänster, 2:a parts- och 3:e partscertifiering, utbildningar.


CAE Value
Konsultföretag med expertis inom virtuell provning, simulering (MBS)och produktoptimering. ”Ökad kunskap med bättre produkter på kortare tid”


Callenberg Technology AB
Tekniska lösningar, utrustning och tjänster. Brandsläckning och förebyggande, vattenrening, eldistribution och kontroll samt VVS för ny- och ombyggnader inom sjöfarts- och offshoreindustrin.


CCG Composites Consulting Group
Ingår i DIAB Group Company och är experter inom dimensionering och tillverkningsmetodik för kompositer och sandwichapplikationer.


C Marine
Fartygskonstruktion, lättviktskonstruktion, projektledning, innovation, kompositkonstruktion, strukturanalys, konceptutveckling, produktionskunnande.


CEJN
Det globala snabbkopplingsföretaget med fokus på säkerhet, miljö, kvalitet och innovativa ingenjörslösningar.


Chalmers tekniska högskola, Sjöfart och Marin teknik
Akademi som ger grundutbildning, vidareutbildning, arbetar med forskning och simulatorkapacitet.


Combitech AB
Ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Combitech är ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB.


Confidere
Specialister på att styra stora projekt. Vi levererar ett komplett Project Management Office [PMO] och garanterar att ert projekt blir klart i rätt tid och till rätt kostnad.


Consilium Marine & Safety
Erbjuder säkerhetssystem som branddetektion, gasdetektion, analysutrustning för kontinuerlig mätning av NOx och SO2 för marina applikationer.


Corpower Ocean
Är ett teknikföretag som utvecklar nästa generations resonansvågenergiomvandlare (vågkraftverk, WEC, vågkraftsbojar, systemintegration).


Crest Consultants AB
Erbjuder kostnadseffektiva ingenjörslösningar med kunden i fokus.


DHI Sverige AB
Experter som har decenniers erfarenhet av allt som rör vatten och marina frågeställningar jorden runt och erbjuder avancerade konsulttjänster.


DIAB International AB
Är leverantör av kärnmaterial och teknisk kompetens för lättviktslösningar med sandwichteknologi bland annat inom subsea, vindenergi och marina marknaden.


DNV GL
Bland annat vägledning, klassning av produkter, system och material, verifikation till olika offshorestandarder och kuststatskrav.


Elias SYD AB
Entreprenader, Service inom Elinstallation-Tele/Data/Säkerhet-Fartygsinstallationer-Vindkraft-HSPkablage-Kraftförsörjning.


Erik Olssons Mekaniska
Mekanisk verkstad som klarar avancerade arbeten, stora arbetstycken, helhetslösningar och höga kvalitetskrav.


Europafilter IM AB
Vi har med mer än 30 års utveckling produkter som radikalt minskar på miljöbelastningen och sparar stora kostnader genom ett unikt och effektivt oljereningssystem. Keep it Clean!


Eurocon Engineering AB
Mek-, rörprojektering, el-, instrumentprojektering, automation, projektledning, energieffektivisering inom industri.


Examec Maskinmontage
Maskin- & elmontage, bearbetning, svetsade konstruktioner, hög precision, större detaljer, komplicerade maskiner.


Expander AB
Företaget har servat marknaden med Expander®System i närmare 30 år och har utvecklats till en internationell företagsgrupp.ner.


Falkung MiljöEnergi
Leder stora och komplexa internationella design- och ingenjörsprojekt. Såväl operativa som strategiska roller med 30 års erfarenhet från verksamhet i fler än 30 länder.


Fartygskonstruktioner
Utför fartygsdesign, projektledning, konceptstudier, konstruktion, beräkning, utveckling och klassning med fokus på hållbara lösningar.


Floatel International
Äger och driver nya generationens moderna bostadsplattformar i bland annat Nordsjön med hög säkerhet och tillförlitlighet.


GaiaTellus Energy AB
Utvecklar en patentsökt teknik för förnyelsebar energiutvinning ur havsströmmar. Konstruktionen har hög effektivitet, är kostnadseffektiv med lång livslängd och lågt underhållsbehov.


HF Interior
Vi inreder med hållbara, högkvalitativa material och använder effektiva tillverkningstekniker för att möta upp kraven inom marina projekt.


Hexicon
Utvecklar flytande havsbaserad vindkraft, med två vindturbiner på en trekantig plattform.


Ingenjörsprojekt
Har kompetens inom bland annat projektledning, produktutveckling, automation, anläggningskonstruktion, FEM-analys, beräkningar, visualisering och logistik.


Inocean AB
Bolaget har EPC-åtaganden inom vindkraftsegment för AC och HVDC stationer till sjöss.


IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Inom det marinaområdet bedriver IVL forsknings- och utvecklingsarbete på Kristineberg, samt i Stockholm och i Göteborg. Viktiga verksamhetsområden är t.ex. utveckling av hållbart vattenbruk, miljöteknik och innovationer.


J2 Offshore Development
Is a consulting company with focus on the offshore industry.


kreol of Sweden
Säljer och utvecklar tjänster inom områdena produkt & produktionsutveckling – kompetensförsörjning och polymera material.


KTH Farkost och Flyg
Universitet med utbildning av framför allt civilingenjörer, högskoleingenjörer, arkitekter och har en omfattande teknisk och naturvetenskaplig forskning.


Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan i Kalmar
Akademi med program, kurser, forskning och utveckling inom sjöfart och driftteknik såväl nationellt som internationellt.


Mattssonföretagen i Uddevalla
Är en teknikkoncern med ett antal företag grupperade i fyra affärsområden; Mekanik, Marin Design, Vindkraft och Papper & Kartong.


Minesto
Utvecklar ett kraftverk som kostnadseffektivt producerar el från långsamma tidvatten- och havsströmmar.


MMT
Specialiserade inom olja & gas, hydrografi och förnybar energi samt marina kabelsektorer.


Novige AB

Utvecklar det som ser ut att vara världens största och starkaste vågkraftverk. Den estimerade effekten är upp till 10MW, samtidigt som vikten är mycket låg i förhållande till effekt. Den har en ovanlig enkel och stark mekanik som också möjliggör låsning.


Ocean Harvesting Technologies
Erbjuder ett mekaniskt energiutjämningssystem som jämnar ut den kraftigt varierande energi som fångas upp i ett vågkraftverk innan el genereras.


Orust Kretsloppsakademi
Skall vara ett kunskapscentrum för att skapa förutsättningar för Orust att bli ett hållbart kretsloppssamhälle, både miljömässigt (biologiskt – ekologiskt) som socialt och ekonomiskt.


Pen-D Consult AB
Står som leverantör av konsulttjänster för tekniska och organisatoriska projektledningsuppdrag, därtill erbjuder vi interimtjänster som ledare i linjeorganisationer.


RISE Research Institutes of Sweden
Internationellt ledande institut för forskning och innovation som skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.


Saab Kockums
Konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina fartyg med avancerad teknik, ubåtsräddningssystem, minröjningssystem.


Safeman
Vakuumformning av plaster, sittutrustning, textila produkter med höga brandkrav.


Safetec
Ledande leverantör av riskhanteringstjänster. Genom att integrera tekniska, mänskliga och organisatoriska aspekter är Safetec en totalleverantör av tjänster inom risk, tillförlitlighet och beredskap.


SAPA Profiler
Extruderade aluminiumprofiler, svetsade och bearbetade paneler, konstruktionshjälp för att minska vikt och kostnad.


Scandinavian Wind AB
Konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom produkt och affärsutveckling inom området förnybar energi, med fokus på vindkraft.


SeaTwirl
Utvecklar flytande offshore vindkraftverk med ny teknik där vindens energi absorberas, samtidigt lagras energi i kraftverket.


Sigma Energy & Marine
Teknisk specialistkompetens inom bland annat subsea, energi och marina konstruktioner.


SSAB EMEA
Lättare, starkare och mer hållbara produkter – inte enbart det höghållfasta stålet utan också hjälp med design, hållfasthets- och utmattningsberäkningar.


Stena Rederi
Oberoende borriggoperatör. Med sina nybyggen och renoveringsprojekt har Stena Drilling varit en föregångare inom flera områden av teknisk utveckling och innovation.


Suzuki Garphyttan AB
Tillverkar ståltråd i en stor mängd legeringar för krävande tillämpningar – ultrahöghållfast och tåliga mot utmattning och korrosion.


Swede Ship Marine
Tre moderna och högt specialiserade skeppsvarv, Djupvik Shipyard, Swede Ship Composite och Swede Ship Yacht. Konstruktion av nya fartyg och anpassning av befintliga.


Svennes Verktygsmekaniska
Svarv- och fräsbearbetning, svets- och härdning. Legomontering och legotillverkning. Uppmätning av detaljer i mätmaskiner.


Svensk Sjöfart
Branschorganisation för svensk sjöfartsnäring. Föreningen representerar ett 70-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.


Swerea Sicomp
Forskning och utveckling av fiberarmerade kompositmaterial, process- och produktutveckling, dimensioneringsteknik.


Synective Labs
Verksamt inom elektronikbranschen med fokus på systemlösningar med mycket höga prestanda. Företaget har specialistkompetens inom signalbehandling, acceleration av algoritmer och implementering av embeddedlösningar i ASIC/FPGA-kretsar samt GPU:er.


Systecon AB
Experter inom Life Cycle Management med en mjukvarusvit (Opus Suite) som fokuserar på att öka effektivitet och samtidigt sänka kostnader i komplexa tekniska system.


TBS Yard
Djupgående expertis inom kompositegenskaper och en lång erfarenhet av design. Innovativt förhållningssätt och förmåga att bygga fasta broar mellan teori och praktisk övning.


Transas Marine
Marin-och flygutrustning, flygsimulatorer och utbildningsenheter, säkerhetssystem, geo-informationssystem, obemannade luft- och flytande fordon.


Transportstyrelsen
Arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.


Ultra Fog
Högtryckssprinklersystem för att bekämpa bränder med vattendimma, effektivare än konventionella sprinkler och alla typer av bränder släcks snabbt.


Uson Marine
Har lösningar, kunskap och erfarenhet för att minimera kostnader, arbete och miljöpåverkan för avfallshantering.


Utvecklingsaktiebolaget Coriolis
Assisterar med prel. spec. vid ny- och ombyggnads-projekt, prel. design, rådgivare i klass- & myndighetsfrågor, rederiets representant/inspektör. Skeppstekniska beräkningar; vikt, stabilitet, styrka, etc.


Waves4Power
Utvecklar och säljer offshore våg energisystem med uppdraget att marknadsföra en kostnadseffektiv och mycket hållbara vågkraftsteknik med marknadens lägsta produktionskostnad.


Veprox AB
Utvecklar bland annat Offshore loading system för att föra över oljan mellan fartyg eller mellan fartyg och oljerigg ute till havs och vid förtöjning eller förankring.


VTS – Vedsmand Trading & Services AB
Med samlad och hög kompetens ger vi ett mervärde för kund inom den marina sektor och skapar effektivare och säkrare organisationer.


Västsvenska Handelskammaren
Privat oberoende näringslivsorganisation som arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige.


ÅF Industry
Kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Ledande leverantör av konsulttjänster till offshoreindustrin.


Strategiska partners

CIAM Center for Industrial Asset Management
Gemensamt initiativ mellan Universitetet i Stavanger(UiS) och norska industriföretag. Målet är att göra industrins produktions- och processtillgångar mer kostnadseffektiva genom lärande och innovation.


CMT Center of Maritime Technologies 
Coordinator of the network for research, development and innovation of the German maritime industry and science. Centre for Industrial Asset Management


Innovatum 
Projektutveckling, näringslivskontakter, förnybar energi, hållbara transporter, produktionsteknik.


KEC – Karlskoga Engineering Cluster
Regional cluster where industry, universities and engineering companies work together – from innovation to complete systems or Products.


LIGHTer 
En lättviktsarena som erbjuder teknologiutveckling, kompetensutveckling, forskarskola, nätverk, forum och mötesplatser.


Miljöbron
Ideell organisation i Västra Götaland med målet att verka för att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom att förmedla konkreta, väldefinierade och tidsbegränsade projekt som studenter kan genomföra ute på företag.


Mundalgruppen 
Företagsgrupp bestående av Mundal Båt AS, Mundal Subsea AS och Maritime Engineering AS. Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning.


RISE Fire Research AS
Kompetansesenter som utfører branntester, dokumentasjoner, forskning og konsulenttjenester.


Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) 
En ideell företagsdriven förening som samlar den marintekniska branschen. Målsättning att skapa ett forum som sammanför hela den maritima industrin och dess framtida utmaningar.


TechNetwork 
Företagsförening, företagssamverkan, klusterssamverkan, omvärldsbevakning, kontaktnät, projektledning, projektfinansiering, kompetensutveckling, regional utveckling.


Volvo Technology (VTEC) 
Utvecklar teknik och koncept för produkter och processer inom transport- och fordonsindustrin. Driver Strategiska program och expertfunktioner, deltar i nationella och internationella forskningsprogram.

 

Senast uppdaterad 2018-05-29