Artikelserien Vi är OffshoreVäst är tänkt att presentera samtliga medlemmar i konsortiet som tillsammans utgör OffshoreVäst. Vi vill öka kännedomen om varje enskild medlem men också sprida kunskap om den kompetens som vi inom konsortiet faktiskt besitter. Denna gång har vi intervjuat C Marine – ett konsultföretag som drivs av Fredrik Åkerman och Johan Edvardsson.

Första frågan, vad är er roll i företaget?

– VD respektive styrelseordförande, operativchef, marknadschef etc. Egentligen är vi konsulter båda två inom marinteknik och skeppsbyggnad.

Om man tänker ert arbete, konsult är en rätt diffus term, vad är det ni praktiskt gör på företaget?

– C Marine är en konsultfirma med marin inriktning med fokus på lättvikt och allmän fartygskonstruktion. Det blir mycket tekniska beräkningar och teknisk kompositkonstruktion men vi jobbar med alla sorters material. För tillfället är det mycket stål och aluminium.

Kan man säga att kompositen är mer av en nisch för er del?

– Vi har en relativt hög kompetens inom det området för marina tillämpningar, en kompetens som vi är ganska ensamma om på konsultsidan.

Hur länge har ni hållit på med C Marine?

– Fyra år.

Hur kommer det sig att ni startade konsultverksamheten från första början? Var det en självklarhet?

– Vi jobbade många år på Kockums i Karlskrona där vi träffades första gången sommaren 1995. Vi arbetade inte tillsammans särskilt mycket utan hade olika projekt men under de sista fyra åren blev det en del gemensamma arbeten. I takt med att vi båda varit på Kockums i nästan 20 år började vi fundera över framtiden och kände helt enkelt att vi ville göra något annat vilket blev C Marine.

Vad är den största utmaningen som konsultverksamma?

– Som marin konsult i Blekinge är det alltid en utmaning att hitta jobb. Vi ansåg redan från början att vår arbetsmarknad var Skandinavien men det är ändå en utmaning för det finns konsulter i andra regioner också – varför skulle man anställa oss om det finns konsulter lokalt? 

Jag förstår, varför väljer man då er?

– Eftersom man vänder sig till den kompetens man behöver, dessutom kan man idag sköta mycket av arbetet över distans vilket förenklar.

Men det är ändå främst i Skandinavien ni arbetar?

– Ja. Dels har vi en stor del av vårt nätverk här, dels har vi ett språk som är mer eller mindre gemensamt. En annan anledning är att marknaden vi gärna jobbar mot med kompositfartyg har legat i framkant här i Skandinavien och då har kunderna funnits här, även om det förändrats till viss del.

Men ni är inte främmande för att arbeta utanför Skandinavien?

– Nej, vi har haft en del uppdrag även utanför Skandinavien, det är inget bekymmer i sig.

Jag tänkte vi ska ta en mer personlig fråga, Johan – du har ju varit involverad i OffshoreVäst tidigare som jag förstår det, vill du berätta lite om det?

– Jag var med i två år och var då WP-ledare för vad som på den tiden var WP3 och berörde ”Service och underhåll.” I samband med att vi startade C Marine arbetade jag lite för SP med projektet FLOT och på det sättet hamnade jag i OffshoreVäst. Vi var några utifrån som var med i uppstarten av det hela innan OffshoreVäst bytte inriktning och större fokus hamnade på förnybar energi och lite mindre på olja & gas samt service och underhåll. Det var rätt naturligt att man omorganiserade sig. Omvärlden förändras och då gjorde OffshoreVäst också det, vissa konsortiemedlemmar är mer aktiva än andra men man utgår ju ifrån deras intressen vilket också påverkar utvecklingen.

Hur ser ni på er roll i OffshoreVäst? Jag antar att relationen bygger en del på ditt tidigare arbete där?

– Det gör den faktiskt inte. Vi hade nog varit medlemmar oavsett tidigare historik av den enkla anledningen att det inte finns särskilt många maritima nätverk. Det fanns en gång i tiden både S-LÄSS och SMTF men OffshoreVäst såg vi lite som en väg att närma oss den norska marknaden med komposit på offshoresidan, lite av vad FLOT-projektet handlade om. Så vårt medlemskap i OffshoreVäst såg vi som rätt självklart. Sedan har jag min bakgrund i ett nätverk här i Blekinge som heter Tech Network och som jag satt i styrelsen för under tiden jag var på Kockums, hälften av medlemmarna där blev ju medlemmar i OffshoreVäst för att man såg en potential. Det rör sig då om bearbetande tillverkningsföretag och då de är våra kunder såg vi en potential i att finnas där företagen fanns, nämligen i OffshoreVäst.

Om vi går tillbaka till service & underhåll som tidigare var ett work package (WP) hos oss, anser ni att ett för stort fokus ligger på förnybar energi? AlfaTest som tidigare varit med i artikelserien var inne på detta…

– Man kan väl säga att det finns ett behov av service och underhåll inom förnybar energi också, vi har gjort rätt mycket med wind farm supply vessels för vindkraft där vi har ett par olika modeller som vi utvecklar men vi känner väl lite att tåget har gått i takt med att branschen har mognat. Vindkraften är nog svår att få in en fot i nu tror jag men däremot vågkraftverk där man väl ännu inte fått ut något i och för sig, där finns ju en potential. Tittar man sedan på Olja & Gas… där är det ju idag ett överskott på underhållskapacitet.

Samarbeten och projekt, finns det i dagsläget något särskilt område som intresserar er?

– Vi jobbar ju mycket i nätverk och som ett företag med rätt små resurser är vi mer eller mindre tvingade att arbeta på det sättet. Till skillnad från utvecklingsföretagen är vi dock inte intresserade av att delta i utvecklingsprojekt där vi får hälften betalt utan ser hellre ett kommersiellt projekt där vi som konsulter kan få bra betalt. Vi har ju ingen produkt som vi själva utvecklar. Sedan finns självklart intressanta projekt som man kanske undersöker om man får en möjlighet att delta.

Om vi blickar mot framtiden, vad tror ni respektive hoppas ni vara med C Marine inom 3-5 år?

– När vi började skulle vi inte vara fler än 10 personer men det behöver ju inte betyda att vi blir fler än två heller. Vi arbetar just nu för att utveckla ett samarbete, det är ett litet nätverk som kommer kunna erbjuda en viss typ av tjänster. Vi återkommer gärna när vi har mer att berätta om det.

I samband med att vi startade företaget sa vi att vi skulle arbeta med vissa delar som sedan inte blivit av, för omvärlden förändras ju och då måste C Marine göra det också. 

Om vi återgår till OffshoreVäst, finns det något särskilt som ni hade velat att vi fokuserade mer på? kanske så tidigt som i år, som hade gjort att ni var mer engagerade som företag?

– Det är ju fortfarande den här delen med service och underhåll inom förnybar energi där jag ser stor potential. Skulle man titta mer mot vad som behövs där i framtiden skulle det vara jätteintressant tror jag. Både inom vågkraft samt vindkraft. Det handlar mer om att arbeta på ett annat sätt idag, mer management med riskanalys där man övervakar t.ex. enheter ute i havet, monitorering i samband med den digitala revolutionen. Det blir nog mer att kartlägga mönster än enskilda enheter men jag tror det är ett område som få har koll på i dagsläget.

Det blir onekligen en intressant utveckling att följa men som ni säger är man kanske inte riktigt där man vill vara idag. Vad tror ni om lättvikt, är det en stor bransch för er framöver?

– Det är vår kärnkompetens. Men istället för att titta på ett material och räkna på det måste man titta på helheten. Vad som betraktas som tungt inom ett segment kan vara väldigt lätt i ett annat. Är det någonting som man ska göra med lättvikt är det att avdramatisera det. Många ser flygplan framför sig och tänker att det är dyrt men det behöver det inte bli, absolut inte.

Men det är idag en bromskloss att man tänker sig att det är dyrare med komposit än vad det är?

– Ja. Många som hör komposit tänker kolfiber och Koenigsegg eller rymdraketer och golfklubbor och tennisrack men det finns mycket idag som inte är särskilt dyrt. Man har lite dålig koll på vad materialet innebär.

På er hemsida kan man läsa om att ni ansvarat för kalkyleringar för en annan OffshoreVäst-medlem i Waves4Power, är det regelbundet arbete eller något som gjorts?

– Det var en del av ett projekt som pågick.

Är det en potentiell marknad för er rent av?

– Det kan man säga. Strukturberäkning är en stor del av vad vi gör och där vi har investerat i ganska kraftfulla programvaror sett till vår ekonomi. Vi har gjort både stora och små beräkningar, bland annat strukturberäkningar åt General Electric och även Areva Uddcomb som finns i Karlskrona.

Tack Johan och Fredrik för att ni ställde upp och för er tid!

Vill du vara med i artikelserien eller kontakta Johan eller Fredrik? Skicka ett mail till alexander.hertzberg@ri.se eller besök C Marines hemsida för mer information!

Tidigare delar av artikelserien:

Del 1 – BPAB

Del 2  – Seatwirl

Del 3 – Hexicon

Del 4 – Alkit Communications & Synective Labs

Del 5 – AlfaTest

Del 6 – Svensk Sjöfart 

Del 7 – Crest Consultants